PARTNERSKÁ TERAPIE

Někdy dojdeme v partnerství do bodu, kdy si nevíme rady, jak dál. Nemůžeme najít společnou řeč, nerozumíme druhému nebo naopak on nerozumí nám. Nemůžeme se „domluvit“.

Ano, právě komunikace bývá nejčastější příčinou partnerských neshod. Jsou situace, kdy je těžké respektovat druhého, poslouchat jeho názory, vnímat jeho pocity. O tom všem partnerská terapie je. O tom, abychom se naučili druhému naslouchat, respektovat ho. Respekt a úcta jsou stěžejní prvky každého kvalitního vztahu, které by se nikdy neměli vytratit, pokud chceme vztah zachovat.

Často slýchám od klientů, že jeden nechtěl na sezení přijít, že přišel pouze pod tlakem druhého a že nechce poslouchat chytré rady někoho třetího, kdo s nimi nežije. Rozumím. Neposkytuji „chytré“ rady a nemám obecný manuál šťastného vztahu platný bez rozdílu pro všechny. Během sezení pozoruji, ptám se, vnímám energii a dynamiku mezi partnery a o tom všem s nimi otevřeně mluvím. Poskytuji zpětnou vazbu na jejich chování mezi sebou.

Když s někým žijeme určitou dobu, máme zajeté vzorce chování, stávají se automatickými, aniž bychom si je uvědomovali. Druhému můžou vadit. Pokud nás na to upozorní, stává se, že ho po letech vztahu nebereme vážně. Partner začne být frustrovaný. Komunikaci ve vztahu se zhoršuje. Cílem partnerské terapie není dojít ke shodě za každou cenu. Cílem je SHODNOUT SE NA TOM, ŽE SE NA VŠEM NESHODNEME. A přesto za to druhého neshazovat, neobviňovat, nesnižovat, nekárat, jednoduše ho respektovat jako dospělou, vyzrálou osobnost s vlastním názorem, postoji, potřebami. Každý z nás je individuum, každý jsme jedinečná lidská bytost s vlastními pocity, přáními, touhami. Právě o nich bychom měli umět s druhým mluvit, sdílet je a naopak bychom měli umět naslouchat pocitům, přáním a touhám druhého. V těchto dovednostech nám pomáhá partnerská terapie.

"MOTTO"

Žijme přítomností, protože jen ta utváří naši budoucnost ...