Co nabízím

Dnes již nepotřebuji od klientů mnoho informací. „Načtu“ si je z jejich systému sama. Co má být odkryto během sezení, je odkryto a klient si tak odnáší vše potřebné, co pro danou chvíli má vědět, aby se na své cestě mohl posunout. Mou spolupráci s klienty to nejen podstatně urychluje, ale i zefektivňuje. Rychleji se tak společně dostaneme k jádru celého problému, ať už se jedná o jejich individuální problém, nebo problém týkající se vztahů. Není proto třeba zdlouhavých terapeutických sezení, jak tomu bylo dříve. Samozřejmě, pokud na sobě kdokoli chce pracovat kontinuálně a systematicky, jsem mu plně k dispozici ☺.

Pokud jde o partnerskou terapii, zde je spolupráce velmi individuální. Jsou páry, kterým stačí přijít jednou a dozvědí se vše, co pro danou chvíli potřebují. Jsou ale i páry, které chtějí diametrálně prohloubit vzájemné porozumění a komunikaci a k tomu je vhodné absolvovat více sezení.

Minimální délka jednoho individuálního sezení je 90 minut. Nejčastější délka individuálních sezení je 120 minut. Pokud je zapotřebí, nebo si klient žádá, je možné delší sezení.

Minimální délka partnerského sezení je 120 minut. První sezení se může protáhnout až na 3 hodiny.